Anmälningsformulär
Den information du registrerar här kommer endast att användas för planering och genomförande av O-Ringens funktionärsarbete. Om du vill veta mer om vad det innebär att vara funktionär under O-Ringens arrangemang kan du besöka vår hemsida www.oringen.se.
Personuppgifter Bakgrund Uppgift Bekräfta Kvittens
Kontrollera att din kontaktinformation är korrekt (telefon och e-post), så att vi har möjlighet att kommunicera med dig.
Personuppgifter
Kontaktinfo: