Anmälningsformulär
Den information du registrerar här kommer endast att användas för planering och genomförande av O-Ringen's funktionärsarbete. Om du vill veta mer om vad det innebär att vara funktionär under O-Ringens arrangemang kan du läsa mer på vår hemsida eller kontakta oss på funktionar2019@oringen.se
Personuppgifter Bakgrund Uppgift Bekräfta Kvittens
Kontrollera att din kontaktinformation är korrekt (telefon och e-post), så vi har möjlighet att kommunicera med dig.
Personuppgifter
Kontaktinfo:
Klädstorlek